کلیپ رونمایی از کیک غول آسای کریسمس در شهر درسدن آلمان.

هزار و دویست کیلو گرم آرد، ۷۵۰ کیلو کره و یک و نیم میلیون دانه کشمش؛ مواد لازم برای پخت بزرگترین اشتولن، کیک میوه ای نان مانند ویژه کریسمس در شهر درسدن آلمان!