کلیپ واکنش تند رسایی به سخنرانی روحانی در روز دانشجو!

واکنش تند رسایی به سخنرانی روحانی در روز دانشجو! - دروغه دروغه!