کلیپ بلعیده شدن داوطلبانه توسط مار!

پل روسولی یک ماه پیش بعد از آن که قول داد لقمه چربی برای مار اناکوندا شود جنجالی در محافل عمومی به راه انداخت. شبکه ان بی سی نیوز آمریکا اعلام کرد وی درحالی که لباس خاصی پوشیده بود تا در شکم مار آسیب نبیند دوربین و میکروفون به خودش متصل کرد و اجازه داد افعی او را ببلعد و در برابر دوربین رسانه ها بینندگان را در تجربه بی نظیر خود شریک کرد.