کلیپ گربه اخمو صاحبش را میلیونر کرد

این عجیب ترین گربه جهان است و حالت اخمو او موضوع پرفروش ترین کتابها و یک فیلم شده است.اما انتشار خبر ثروت ۱۰۰ میلیون دلاری این گربه هم نتوانسته باعث خنده این گربه اخمو شود.