کلیپ جذاب ترین بیلبورد تبلیغاتی دنیا

کیپ: یک شرکت تولید گوجه فرنگی این بیلبورد جذاب رو در سطح شهر نصب کرده است.