کلیپ نجات جان بچه کوسه ها از دل مادر مرده

خانواده ای در ساحل کیپ تاون قدم می زدند که متوجه کوسه مرده ای در ساحل می شوند . اما این کوسه عجیب به نظر میرسید زیرا با وجود اینکه خانواده مطمئن بودند که کوسه مرده است ولی شکم او تکان می خورد , بنابر این به این نتیجه رسیدند که احتمالا کوسه باردار بوده است , به سرعت برای نجات بچه کوسه ها به دنبال چاقو یا شئی برنده ای بودند تا آنها را نجات دهند .بالاخره فردی در ساحل پیدا شد که چاقوی جیبی داشت و ...