کلیپ کودک آزاری وحشیانه توسط پرستار سیاه پوست(+۱۸)

این روزها ویدیویی از کودک آزاری یک پرستار سیاه پوست در شبکه های اجتماعی منتشره شده و میلیون ها بار دیده شده که داستان های زیادی در مورد این ویدیو وجود دارد.(دیدن این ویدیو به افراد احساسی و دارای مشکلات قلبی توصیه نمی شود)