کلیپ کامپیوترهای لمسی در آینده

دانشمندان در دانشگاه ام آی تی پیش بینی کرده اند که آینده کامپیوتر ها کاملا لمسی خواهد بود. دستگاه inFORM اینترفیس های فرضی آتی را نشان می دهد. اینترفیسی زنده که تغییر شکل سه بعدی می دهد و برای کاربران این امکان را ایجاد می کند که با محتوای دیجیتالی ارتباط برقرار کنند. به طوری که حتی بتوانند دست کسی را مایل ها دورتر از خویش در دست گیرند.