کلیپ چراغ برق های برلین، مکانی برای شارژ خودروها

یکی از اشکالات خودروهای الکترونیک کمبود مکانهایی برای شارژ کردن در طول راه است اما اکنون شاید راه حل این مشکل پیدا شده باشد. موسسان آلمانی اوبیتریسیتی ایده درخشانی داشتند برای شارژ کردن ماشینها به وسیله چراغهای خیابان. اخیرا ایده آنها با نصب چهار چراغ خیابانی برای شارژ کردن در برلین به واقعیت پیوست. برنامه ای مشترک که با همکاری یکی از شبکه های برق پایتخت به اجرا گذاشته شده است.