کلیپ خودرویی با سوخت آب شور

این خودرو Quant e-Sportlimousine نام داشته و با ۹۱۲ اسب بخار می تواند حرکت کند. سیستم استفاده شده در این خودرو nanoFLOWcell نام داشته و سرعت آن در ۲.۸ ثانیه می تواند از ۰ به ۱۰۰ رسیده و با شتابی در حدود ۳۸۰ کیلومتر در ساعت نیز به پیش برود. سوخت این ماشین فقط آب شور بوده و با هر بار سوخت گیری می تواند تا ۶۰۰ کیلومتر حرکت کند.