کلیپ نگهداری از حیوانات وحشی در حیاط پشتی خانه از جمله دو بچ

کارل مرد ۴۳ ساله ای است که در حیاط پشتی خانه اش در فلوریدا از ۶ ببر , ۲ شیر کوهی , ۲ تمساح , ۲ شیر و ۲ بچه خرس بامزه و چند حیوان وحشی دیگر نگهداری می کند. او در حال آموزش شنا و موج سواری به بچه خرسها است و عاشقانه از حیوانات خود نگهداری می کند.