کلیپ اتوبوس سواری یک الاغ

در یک پایانه که باید احتمالا در پاکستان یا شاید افغانستان باشد، صاحب یک الاغ قصد سفر دارد. او در این سفر تنها نیست و الاغش همسفر اوست.