صعود موسیقی ترکی ایران به مرحله نهایی مسابقه ترک ویژن

گروه موسیقی ترکی باریش که به عنوان نماینده ایران در مسابقه موسیقی ترک ویژن شرکت کرده است به فینال این مسابقه راه یافت. در مسابقه موسیقی ترک ویژن امسال که در شهر کازان، پایتخت جمهوری تاتارستان برگزار می شود، ۲۵ کشور و منطقه جغرافیایی ترک زبان به رقابت پرداخته اند. گروه موسیقی تبریزی باریش که با پرچم ایران در این مسابقه حضور دارد.