کلیپ جشن زباله های پلاستیکی مکزیک

مکزیکی ها برای پاک سازی طبیعت و استفاده از زباله های پلاستیکی در اقدامی قابل توجه جشنی به عنوان زباله های پلاستیگی برگزار کردند.