کلیپ صدای روح نواز ساز هنگ

هنگ نوعی ساز کوبه ای است در طبقهٔ خودصداها که برای اولین بار در سال ۲۰۰۰ توسط فلیکس روهنر و سابینا شارر در کشور سوئیس ساخته شد.