کلیپ واکنش در قبال خشونت علیه زنان

یه سازمان به اسم STHLM Panda با قرار دادن دوربین مخفی در نقاط مختلف کشور سوئد واکنش مردم رو نسبت به خشونت علیه زن مورد برسی قرار میده، آخرین کار این گروه در یک آسانسور اتفاق افتاده.. در این ویدیو زن و مردی رو میبینیم که با هم دعوا می کنن و مرد هم زن رو مورد ضرب و شتم قرار میده، از ۵۳ نفری که در طول این جریان ساختگی در این آسانسور همراه این ۲ بودن