کلیپ دختربچه ای که موهای خودشو به کودکان سرطانی اهدا کرد

امیلی جیمز بعد از اینکه بیماران سرطانی رو میبینه موهای خودش و عروسکش رو برای ساختن کلاه گیس برای اونها کوتاه میکنه