کلیپ کودک عصبانی سگی را گاز گرفت

کاربران اینترنت ویدیویی را بر روی سایت های شبکه های اجتماعی پخش کردند که در آن یک کودک از شدت عصبانیت سگی را گاز می گیرد.ظاهرا این سگ قصد بازی کردن با کودک را داشته است اما این کودک پنچ ساله در پایان از برخورد سگ به خشم آمد و آن را گاز گرفت.