کلیپ عجیب ترین مسابقه دو و میدانی جهان

عجیب ترین سبک مسابقه دو و میدانی در ژاپن رقم خورد. در این روش، ورزشکاران باید از دو دست خود نیز برای دویدن استفاده کنند.