کلیپ رها سازی۸ هزار بادکنک در آسمان برلین

در مراسم بیست و پنجمین سالگرد فروریختن دیوار برلین، در کنار آتش بازی و برگزاری کنسرت زنده ۸ هزار بادکنک هم در آسمان شب برلین رها شد. در این مراسم آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان هم حضور داشت او در سخنرانی اش گفت: فروریختن دیوار برلین به همه ما نشان داد که رویاهای مان دست یافتنی ست.