کلیپ زنده بلعیده شدن یک انسان توسط مار آناکوندا

شبکه ی تلویزیونی Discovery صحنه ی بلعیده شدن یک انسان زنده توسط مار آناکوندا را نشان خواهد داد.