کلیپ آمپول زدن به کودک همراه با خنده

روش جالب و منحصربفرد یک پزشک برای آمپول زدن به یک کودک، بدون ایجاد هیچ گونه ترس و درد در کودک بلکه همراه با شادی.