کلیپ خودکشی دختر جوان

پسر جوانی که دیوار به دیوار خانه دختر جوان است روی لبه پنجره نشسته و با هیجان در حال خوردن پاپ کورن و تماشای تلاش دختر همسایه اش برای خودکشی است در حالی که دو آتشنشان سعی می کنند دختر را از خودکشی منصرف کرده و نجات دهند , پسر جوان مثل اینکه به تماشای فیلم اکشن نشسته باشد , به پاپ خوردن و تماشا ادامه میدهد.