اقامه نماز رهبر انقلاب بر پیکر آیت الله مهدوی کنی

اقامه نماز رهبر انقلاب بر پیکر آیت الله مهدوی کنی