کلیپ واکنش جالب سگ به دیدن صاحب خود بعد از ۲ سال

سگ بعد از ۲ سال صاحبش رو که از جنگ افغانستان برگشته میبینه، جالب اینه که سگه از زنش بیشتر ذوق میکنه