کلیپ رنگ آمیزی جالب بوئینگ ۷۴۷

روش جالب رنگ آمیزی یک هواپیمای بوئینگ ۷۴۷ را ببینید. جالب اینکه تمامی مراحل این کار کاملاً به صورت دستی انجام می گیرد.