کلیپ مسابقه محلی پرتاب صندلهای چوبی در ژاپن

مسابقه پرتاب صندل های چوبی سنتی ژاپن با رکورد پرتاب بیست و پنج متر در شهر فوکویاما استان هیروشیما برگزار شد. این جشنواره هر سال با پنجاه هزار تماشاگر و با هدف رونق اقتصاد محلی برگزار می شود.