کلیپ سگ تعمیر کار

سگ تعمیرکاری که در یکی از مغازه های صافکاری سیاهکل مشغول به کار است