کلیپ عملیات نجات خرسی که سرش در سطل گیر کرد

خرسی که هفته ها با سطلی در سر در پنسیلوانیای آمریکا سرگردان بود، بالاخره توسط مردم آن منطقه نجات پیدا کرد.