کارتون پلنگ صورتی - قسمت 27

گزیده ای از بهترین قسمت های کارتون پلنگ صورتی - پلنگ صورتی نام یک شخصیت کارتونی است که برای اولین بار در سال 1960 به عنوان یک نماد برای مجموعه فیلم های پلنگ صورتی طراحی شد اما سازنده این شخصیت کارتونی تصمیم گرفت تا از این پلنگ صورتی رنگ یک مجموعه انیمیشنی تولید نماید