اختتامیه المپیک ۲۰۱۲ قسمت دوم

ویدیوی مراسم اختتامیه المپیک لندن در سال 2011