اختتامیه المپیک ۲۰۱۲ قسمت اول

ویدیوی مراسم اختتامیه المپیک لندن در سال 2012