سلامت کمر

توضیحات و ورزشهای توصیه شده خانم دکتر در خصوص سلامت کمر - کمر درد بیماری است که این روز ها بسیاری با آن سروکله می زنند اما این بیماری را می توان با انجام حرکات ورزشی تا حد بسیاری بهبود داد