کلیپ موزیکال مادر من از فیلم خواهران غریب

گوشه ای از فیلم خواهران غریب با صدای مرحوم خسرو شکیبایی