کلیپ خنده دار اخراج ۱۲ بازیکن از زمین

وقتی داور ۱۲ بازیکن را از زمین اخراج کرد