جدیدترین فناوری های روز دنیا قسمت اول

در این قسمت با فناوری های پوشیدنی، اسکنر دستی متفاوت و کاربردهای جالب نانو آشنا می شوید.