آزمایشگاه تست مقاومت گوشی های سامسونگ

فیلمی از کارخانه سامسونگ بخش آزمایشگاه تست مقاومت گوشی ها آماده کرده ایم که مشاهده خواهید کرد گوشی های خود را مانند گلکسی را تحت چه آزمایش های قرار می دهد.