بازی که کاربران اینترنتی را شوکه کرد

یک تیم کوچک از دانشجویان دانشگاه کارنگی ملون با انتشار یک ویدئو از پروژه فارغ التحصیل خود با نام MUSEUM OF SIMULATION TECHNOLOGY همه را شوکه کرده اند.