ادوبی After Effects و Illustrator با متال WWDC ۲۰۱۵

اپ هایی که شدیدا متکی به GPU هستند، مثل ادوبی Photoshop یا Lightroom، بعد از سوییچ کردن به متال پیشرفت زیادی کرده اند. Autodesk، سازنده نرم افزار معروف CAD، و The Foundry، سازنده چندین نرم افزار خلاقانه محبوب هم حالا از متال در نرم افزارهای خود استفاده می کنند تا سرعت اپ های خود در OS X را افزایش دهند. علاوه بر بهبود عملکرد، به کار بردن متال می تواند همچنین به افزایش قابل توجه طول عمر باتری نیز من