دموی بازی Vainglory روی iOS ۸ با متال

وقتی متال برای اولین بار معرفی شد، فقط برای چیپ A۷ در آیفون و آیپد در دسترس بود. در زمان معرفی، بازی Vainglory روی iOS به عنوان اولین بازی ای که از متال نیرو می گیرد به نمایش گذاشته شد.