پشتیبانی از اسمارت فون در ۲۰۱۶ Impala

شورلت در حال حاضر بر روی ویژگی خنک کننده تلفن شورولت در مدل های ۲۰۱۶ کار می کند.