اسکیت علاءالدین از مدل قالیچه پرنده

چه حالی میده با اسکیتی که مثل قالیچه پرنده درست شده تو نیویورک دور دور کنی