برندسازی صنعت گردشگری

برندسازی در صنعت گردشگری یک امر مهم برای جذب توریست و درآمد بالاست