هدیه جالب دختر خانمی به آذربایجانی ها با شعر

هدیه ویژه آیناز خانوم در کنار حسن ریوندی به مناسب شب چیلله یا یلدا به همه ی ایرانی ها مخصوصا آذربایجانی ها