ترانه ترکی بابک جهانبخش در کنسرت تبریز

کنسرت بابک جهانبخش در تبریز و آهنگ ترکی زیبا او با استقبال حاضران مواجه شد