مجموعه موسیقی سنتی فارسی دلنوازان ۲

یادی از استاد جواد معروفی می شود و صدا و آواز سالار عقیلی