مجموعه موسیقی سنتی فارسی دلنوازان ۱

نوازنده استاد حسن کسائی و آواز استاد صدیق تعریف - نمای مقبره الشعرا تبریز