اجرای لیریک و رقص کلاسیک آذربایجانی توسط یک هنرمند

این ویدئو حاصل اجرای آقای یاور مشیرفر از رقص لیریک و کلاسیک با آهنگ گروه کر آذربایجانی در دانمارک است. ایشان میگویند لحظه لحظه این آهنگ را زندگی کرده ام، لحظه لحظه اش را حس کرده ام و چشیده ام