سمفونی تبریز و ساعت Symphony OF Tabriz Times

از جهانگیر شاه حسینی و خواننده ترکی کوروش خوشنویس / تبریز شهری که در گذر لحظه ها از چهار هزار سال پیش تا به اکنون است ، سمبل زمان و تاریخ