حسن ریوندی - تقلید صدای ستار و کمدی خنده دار در حضور بانو معتمد آریا

کلیپ خنده دار-کلیپ طنز-حسن ریوندی-تقلید صدا-تقلید صدا و طنز بسیار جدید حسن ریوندی در تالار بزرگ کشور ، ویژه برنامه ی بانک پاسارگاداین تقلید صدا را حتما ببینید